Podravka d.d.
Korporativni marketing 

Podravka d.d.
Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica, Hrvatska

T +385 48 651 202
F +385 48 622 518
podravka@podravka.hr

Ured u Zagrebu

Podravka d.d. 

T +385 1 4891 910
F +385 1 4891 950
podravka@podravka.hr

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Burza d.o.o.
Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 4818 408
hi@humaninteraction.com
https://www.humaninteraction.com/
 

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora Ž. Vukina, predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave Lj. Šapina, D. Doko i M. Tadić.